Onze geschiedenis

Rijke historie van het familiebedrijf

Gebroeders Jonk B.V. kan bogen op een lange familietraditie in de pluimveehouderij en aanverwante bedrijvigheid. Nadat de eerste uit Zuiderwoude afkomstige ontginners kort na 1300 rondom en in het latere Volendam waren neergestreken kregen zij van de graaf vergunning voor de vangst van waterwild. De boeren onder hen hielden al gauw wat kippen, eenden en ganzen rond hun erf voor eigen gebruik en ruilhandel met plaatselijke bakkers en kruideniers. Zo rond 1850 begon in de waterrijke Zaanstreek en in Waterland de beroepsmatige pluimveehouderij van de grond te komen.

De oudst bekende pluimveehouder van Volendam is de in 1802 geboren Willem Jonk, wiens vader Jacob Jonk (1770 – 1828) landman was. Het is deze Jacob Jonk waarvan zoons uit zijn twee huwelijken aan de basis staan van een ware pluimveedynastie. Zo was zoon Willem Jonk (1802 – 1875) behalve havenmeester en eigenaar van een herberg en taanderij langs de haven een van degenen die rond 1830 eenden hield op een wijze die lang in zwang is gebleven.

Eendenhouders en poeliers

De eenden werden ’s avonds gelokt met wat voer om ze vervolgens op te hokken en de volgende ochtend na het leggen van de eieren los te laten in de polder waar ze de rest van hun leeftocht konden opscharrelen. Van de in de voetsporen van zijn vader getreden Willem Jonk Jr. (1842 – 1924) kozen maar liefst 5 van de 6 zoons voor het beroep van eendenhouder. Een van die zoons was Jaap Jonk (1880 – 1964), wiens 5 zoons alle bij de eendenhouderij dan wel bij aanverwante beroepen betrokken raakten.
Zo koos de jongste zoon Sijmen voor het vak van poelier waarna ook diens 5 zoons dat voorbeeld zouden volgen. Van Jaap Jonk’s oudste zoon Willem Jonk (1905 – 1965) werden 5 van de 6 zoons traditiegetrouw eveneens poelier. Deze Willem en zijn jongere broer Jaap (1906 – 1981) begonnen in 1925 met de opzet van een poeliersbedrijf. Na de bouw van een pluimveeslachterij in 1928 openden zij in 1929 twee poelierwinkels in Amsterdam. De toelevering van pluimvee vond plaats vanuit een langs de latere Volendamse Julianaweg gebouwde slachterij en mesterij op welk terrein ook kippen en konijnen werden gefokt.

Verenverwerking

De laatstgenoemde Willem en Jaap Jonk broedden een tijdlang op mogelijkheden om de in hun slachterij geplukte veren beter ten nutte te maken. In 1947 begonnen zij met het verduurzamen en geschikt maken van veren voor verwerking tot vulmateriaal voor dekbedden, kussens en slaapzakken. In 1950 kwam het vervolgens tot de oprichting van atelier ‘De Gouwe Deken’ nabij het terrein waar vanuit de toelevering van de poelierszaken plaatsvond. Met Willem en Jaap als commanditaire en broer Jan Jonk en schilder Siem Tol als beherende vennoten ging men daar over tot het verwerken van luxe veren tot decoratiestukken, garneringen en corsages voor jurken en hoeden, boa’s, showveren voor revueartiesten, pluimen voor circuspaarden en muziekkorpsen en reclamemateriaal voor de juwelenbranche. Al spoedig begon atelier ‘De Gouwe Deken’ ook met de fabricage van complete dameshoeden. De producten vonden goede aftrek in binnen- en buitenland en in de speciale dameshoedenwinkel in Volendam.

Specialisatie

Vanaf 1953 werden op het langs de Gouwzee gelegen Slobbeland de fokkerij en mesterij uitgebreid met pluimvee als ganzen en pekingeenden terwijl daar in 1956 tevens een verendrogerij en andere faciliteiten verrezen voor het verduurzamen en verwerken van veren. Zowel de dochters van Jaap Jonk als zijn zoons Jan en Wim waren in het bedrijf werkzaam. In 1960 begon de firma zich te specialiseren in de fabricage van dekbedden, hoofdkussens en slaapzakken. Nadat atelier ‘De Gouwe Deken’ in 1966 was opgeheven werd de productie van garneringen, corsages, showveren en ander decoratiewerk nog tot 1990 met succes voortgezet op het Slobbeland. Sindsdien legt Gebroeders Jonk B.V. zich daar in een volledig gemoderniseerd bedrijfspand voornamelijk toe op de technisch hoogstaande productie van dekbedden, hoofdkussens en slaapzakken. Met als doelstelling het bieden van optimaal slaapcomfort heeft de firma door voortdurende innovatie en custom-made fabricage van deze producten naam verworven. Evenals de als poelier werkzame Jonken vertegenwoordigen Wim Jonk’s zoon Marcel en dochter Sandra van de firma Gebroeders Jonk B.V. de huidige generatie van de van oudsher in Volendam gevestigde pluimveedynastie van de familie Jonk.

Historische foto's

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.